26. prosince 2014

Mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a klientem, jež je dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, spotřebitelem (pozn. spotřebitelem se rozumí  fyzická osoba, která ve vztahu k advokátovi nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) je pověřena Česká advokátní komora; internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz