Publikace a média

Možnost plateb kartou!

27. března 2017

Nově pro vás máme k dispozici platební terminál. Nyní u nás můžete pohodlně zaplatit Vaší platební kartou!

P. Prchal – Limity autorskoprávní ochrany

27. května 2016

Monografie se zabývá analýzou a srovnáním problematiky limitů autorskoprávní ochrany v České republice a v zahraničí. Středem pozornosti jsou obecné (definiční) limity a výjimky a omezení. Kniha klade zvláštní důraz na komparaci a vyhodnocení právních názorů a závěrů, které jsou v současnosti aktuální nebo o kterých se vede diskuze. První část se věnuje

Narcis Tomášek – rozhovor na téma využití moderních technologií při výkonu advokacie

4. února 2016

  Celý článek: http://tablet.epravo.cz/6-2015/87_lifestyle-mgr-narcis-tomasek-o-novavoice   Jak dlouho program NovaVoice používáte?Zhruba 5 let, i když už jsem si na SW natolik zvykl, že mi připadá, že ho používám mnohem déle. Je složité se s aplikací naučit pracovat? Práce s programem je velmi jednoduchá a intuitivní. Myslím si, že nevyžaduje žádné speciální

Petr Prchal – Osiřelá díla, Zakázková autorská díla, Mediace ve věcech autorskoprávních

4. února 2016

Více o publikacích týkající se autorskoprávní otázky: Osiřelá díla: http://www.databazeknih.cz/knihy/osirela-dila-235297 Zakázková autorská díla http://neoluxor.cz/odborne-knihy/zakazkova-autorska-dila–193360/ Mediace ve věcech autorskoprávních – součást knihy Mediace a možnosti využití v praxi https://books.google.cz/books?id=He9mAQAAQBAJ&pg=PA257&lpg=PA257&dq=prchal+Mediace+a+mo%C5%BEnosti+vyu%C5%BEit%C3%AD&source=bl&ots=RELRVAfKSk&sig=6Zpl8HRcEbPa0VeRfXc9AcnM054&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwj7tP6Iod7KAhWBOSwKHdoHCq4Q6AEIKzAC#v=onepage&q=prchal%20Mediace%20a%20mo%C5%BEnosti%20vyu%C5%BEit%C3%AD&f=false

Barbora Hudková – Problematické aspekty soudního přezkumu dotací

4. února 2016

Problematika dotací, ať už evropských či státních, je stále hojně diskutovaným tématem. V poslední době se rozvířila diskuze ohledně přípustnosti soudního přezkumu rozhodnutí o krácení či pozastavení výplaty dotace, kdy toto vyvrcholilo novelou ustanovení §14e odst. 4 zák. č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, jenž ve znění do 19. 2.

Marek Zeman – Moderace smluvní pokuty jako zapovězený institut pro oblast veřejných zakázek

4. února 2016

Institut moderace smluvní pokuty je běžně užívaným nástrojem, a to nejen smluvními stranami, ale i soudem. Znal jej obchodní zákoník a zná jej rovněž i nový občanský zákoník. Co se však stane, pokud smluvní strany tento institut využijí u smlouvy, která se řídí zákonem o veřejných zakázkách? Celý článek:http://www.epravo.cz/top/clanky/moderace-smluvni-pokuty-jako-zapovezeny-institut-pro-oblast-verejnych-zakazek-98729.html  

Marek Zeman – K některým nekalým praktikám realitních kanceláří

4. února 2016

Pokud jste se v poslední době pokoušeli prodat nemovitou věc nebo pronajmout si byt, mohli jste se setkat s jistou nekalou praktikou některých realitních kanceláří. Z pracovního i osobního života jsem při výše zmiňovaných činnostech měl možnost tuto praktiku v několikerém provedení poznat. Konkrétně jde tedy o situaci, kdy realitní

Informace pro spotřebitele – Mimosoudní spory s advokáty

26. prosince 2014

Mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a klientem, jež je dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, spotřebitelem (pozn. spotřebitelem se rozumí  fyzická osoba, která ve vztahu k advokátovi nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) je pověřena Česká advokátní komora;

Copyright © 2015 advokátní kancelář Narcis Tomášek & partneři | website by Ing. David Sedláček