Právnické osoby

  • Obchodní a korporátní právo – zakládání společností, likvidace společností, jejich restrukturalizace, převody podílů, akcií a jiných cenných papírů, prodeje podniků, ochrana před nekalou soutěží
  • Fúze, akvizice, restrukturalizace – příprava výběrových řízení a veřejných zakázek – Due diligence
  • Pracovní právo – sepisy pracovních smluv a další služby v oblasti personalistiky
  • Nemovitosti – komplexní právní poradenství, včetně sepisů kupních a darovacích smluv či zajištění znaleckých posudků a daňových přiznání
  • Trestní právo – vedení obhajob v celém spektru trestního práva, uplatňování náhrady škody a zastupování v adhezním řízení
  • Správní právo – zastupování subjektů veřejného práva, zejména měst a obcí
  • Právo duševního vlastnictví – ochrana autorských práv, designu a technických řešení, dobré pověsti, obchodního tajemství, know- how,registrace a převod ochranných známek, ochrana, uplatňování náhrady škody a nemajetkové újmy
  • Převody obchodních podílů
Copyright © 2015 advokátní kancelář Narcis Tomášek & partneři | website by Ing. David Sedláček