Ostatní služby

  • Školení v celé oblasti soukromého práva
  • Právní audit duševního vlastnictví
  • Účetní a daňový audit
  • Advokátní úschova
  • Ověřování pravosti listin a podpisů
  • Autorizovaná konverze dokumentů
Copyright © 2015 advokátní kancelář Narcis Tomášek & partneři | website by Ing. David Sedláček