Fyzické osoby

  • Drobná právní pomoc – revize smluv, právní poradenství
  • Procesní zastupování před soudy a jinými orgány
  • Soukromé právo –uplatňování veškerých občanskoprávních nároků, zejména nároků na náhradu škody a nároků pracovního práva
  • Nemovitosti – sepisy kupních a darovacích smluv včetně zajištění znaleckých posudků a daňových přiznání
  • Trestní právo – vedení obhajob v celém spektru trestního práva, uplatňování náhrady škody a zastupování v adhezním řízení
  • Správní právo – zastupování v řízeních před orgány státní správy a samosprávy, zejména v řízeních u katastrálních úřadů, stavebních úřadů, finančních úřadů a živnostenských úřadů
  • Právo duševního vlastnictví – ochrana autorských práv, designu a vynálezecké činnosti, registrace a převod ochranných známek, ochrana osobnosti, uplatňování náhrady škody a nemajetkové újmy
  • Mediace – rychlé a kultivované mimosoudní řešení konfliktů za asistence třetí neutrální strany – mediátora, který vede strany tak, aby mohly vytvořit oboustranně přijatelnou dohodu.
  • Insolvenční právo – sepis insolvenčních návrhů
Copyright © 2015 advokátní kancelář Narcis Tomášek & partneři | website by Ing. David Sedláček