4. února 2016

Více o publikacích týkající se autorskoprávní otázky:

Osiřelá díla: http://www.databazeknih.cz/knihy/osirela-dila-235297

Zakázková autorská díla http://neoluxor.cz/odborne-knihy/zakazkova-autorska-dila–193360/

Mediace ve věcech autorskoprávních – součást knihy Mediace a možnosti využití v praxi

https://books.google.cz/books?id=He9mAQAAQBAJ&pg=PA257&lpg=PA257&dq=prchal+Mediace+a+mo%C5%BEnosti+vyu%C5%BEit%C3%AD&source=bl&ots=RELRVAfKSk&sig=6Zpl8HRcEbPa0VeRfXc9AcnM054&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwj7tP6Iod7KAhWBOSwKHdoHCq4Q6AEIKzAC#v=onepage&q=prchal%20Mediace%20a%20mo%C5%BEnosti%20vyu%C5%BEit%C3%AD&f=false