Mgr. Narcis Tomášek

partner

Email tomasek@aknt.cz
 Telefon +420 414 114 019
 Fax +420 412 519  782
Jazyky  český, ruský, francouzský
Vzdělání Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (1987)

Narcis Tomášek je zakladatelem a řídícím partnerem Advokátní kanceláře Narcis Tomášek & partneři. Advokátem je od roku 1992, jeho praxe v advokacii tedy již přesahuje dvacet let. Od roku 2004 až dosud poskytuje právní služby Statutárnímu městu Děčín a mnoha dalším obcím. Právní poradenství poskytuje i soukromým osobám a řadě významných společností v regionu severních Čech a Prahy, včetně zahraničních klientů (zejména při akvizicích, převodech podniků a vstupech na český i zahraniční trh).

Narcis Tomášek se specializuje na oblast trestního práva, obchodního práva a insolvenčního práva.

Od roku 1997 byl Narcis Tomášek rovněž správcem konkurzní podstaty a následně od roku 2008 insolvenčním správcem. Od roku 2013 je pak zapsán rovněž i v seznamu likvidátorů a nucených správců vedeného Českou národní bankou.

Narcis Tomášek je členem České advokátní komory.

Copyright © 2015 advokátní kancelář Narcis Tomášek & partneři | website by Ing. David Sedláček