Mgr. Renáta Havelková

advokátní koncipient

Email havelkova@aknt.cz
 Telefon +420 414 114 019
 Fax +420 412 519  782
Jazyky český, anglický, německý
Vzdělání Univerzita Palackého, Právnická fakulta, Olomouc (2016)

Renáta Havelková je advokátní koncipientkou Advokátní kanceláře Narcis Tomášek & partneři. Specializuje se na oblast soukromého práva, a to zejména na právo pracovní a právo směnečné. Blíže se věnuje také institutu veřejného opatrovnictví a zabývá se i civilním právem procesním se zaměřením na problematiku směnečného řízení.
Renáta Havelková působí jako interní doktorand na Katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Renáta Havelková je členkou České advokátní komory.

Copyright © 2015 advokátní kancelář Narcis Tomášek & partneři | website by Ing. David Sedláček