Mgr. Barbora Hudková

advokátní koncipient

Email hudkova@aknt.cz
 Telefon +420 414 114 019
   
Jazyky český, anglický, ruský
Vzdělání Univerzita Palackého, Právnická fakulta, Olomouc (2015)

Barbora Hudková je advokátem Advokátní kanceláře Narcis Tomášek & partneři. Soustřeďuje se zejména na právo soukromé, se zaměřením na náhradu újmy na zdraví a další nemajetkové újmy, problematiku svéprávnosti a institutu opatrovnictví. Zabývá se taktéž civilním právem procesním, se zaměřením na opravné prostředky, kontumační rozsudky a náklady řízení. V rámci advokátní kanceláře se taktéž věnuje právu správnímu.

Barbora Hudková je členkou České advokátní komory.

Copyright © 2015 advokátní kancelář Narcis Tomášek & partneři | website by Ing. David Sedláček