Mgr. Aleš Podrábský

advokát

Email podrabsky@aknt.cz
 Telefon +420 414 114 019
 Fax +420 412 519  782
Jazyky český, anglický
Vzdělání Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (1999)

Aleš Podrábský je advokátem Advokátní kancelář Narcis Tomášek & partneři. Specializuje se zejména na poskytování právních služeb klientům při transakcích a převodech nemovitého majetku, zadávání veřejných zakázek a výkonu samosprávy obcí. V rámci kanceláře je specialistou zejména na sepisy smluvních dokumentů, jako jsou smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem, určování právních vztahů k nemovitostem, vypořádání společného jmění manželů a uplatňování pohledávek klientů z občanskoprávních vztahů v řízení před soudy či rozhodci.

Před nástupem do advokátní kanceláře Narcis Tomášek v roce 2002 pracoval Aleš Podrábský dva roky jako vyšetřovatel na Okresním ředitelství Policie v Děčíně, Služba kriminální policie a vyšetřování.

Aleš Podrábský je členem České advokátní komory.

Copyright © 2015 advokátní kancelář Narcis Tomášek & partneři | website by Ing. David Sedláček