4. února 2016

 

Celý článek:

http://tablet.epravo.cz/6-2015/87_lifestyle-mgr-narcis-tomasek-o-novavoice

 

Jak dlouho program NovaVoice používáte?Zhruba 5 let, i když už jsem si na SW natolik zvykl, že mi připadá, že ho používám mnohem déle.

Je složité se s aplikací naučit pracovat? Práce s programem je velmi jednoduchá a intuitivní. Myslím si, že nevyžaduje žádné speciální dovednosti a po zaškolení, není problém s ním pracovat. Je to jako s každou novou věcí, je dobré se po nějakou dobu sžívat a pak se výsledky dostaví.

K čemu Vám program slouží a jaké jsou jeho hlavní přednosti? Rychleji formuluji myšlenky  a  zachycuji  je  do textu. Program ušetří práci mým asistentkám (z počátku měly obavy, že budu propouštět) myslím si, že toto je i problém v jiných kancelářích. Ale opravdu není třeba se bát o práci, naopak jde o to, aby si všichni ze SW vzali to nejlepší a pak usnadní práci i asistentkám.

Je NovaVoice spolehlivý? Oproti jiným systémům není problém, nezasekává se, nerestartuje apod. Prostě funguje. Vždy když jde dokument mimo kancelář, je přečten a následně odeslán a to platí i pro dokumenty zapsané SW NovaVoice. Ani technika není bezchybná, tak jako člověk, ale pokud se SW používá tak jak má, opravy jsou minimální, ba dokonce někdy i nulové.

Vyžaduje používání programu nějaké speciální dovednosti? Je koncipován pro běžné uživatele, není třeba zvláštních schopností, je nutné zřetelně artikulovat, což by pro advokáta neměl být problém. Pokud se člověk nad tímto zamyslí, zjistí, že díky SW se zdokonalil ve vyjadřování a ve způsobu myšlení, své myšlenky se naučí formulovat mnohem lépe a pohotověji, což mnohým dělá problém, nejen při psaní.

Již několik let NovaVoice vlastníte, myslí- te, že jeho pořizovací cena je vysoká?

Z hlediska návratnosti investice mám propočítáno, že se mi tyto do 6 měsíců vrátily. Program šetří čas můj a mých asistentů. Po pravdě je to pomocník, kterého mám vždy po ruce, nemá dovolenou a vždy je ochoten poslouchat a zaznamenávat všechny moje myšlenky.

Kolik času Vám program uspoří? Z hlediska tvorby dokumentů se jedná o úsporu zhruba 1/4 času oproti časovému fondu, který jsem věnoval psaní či  diktátu. Nejedná se jen o úsporu času, ale i o komfort, na který jsem si velmi rychle zvykl.

Komu by jste NovaVoice doporučil? Právníkům, manažerům, spisovatelům, všem kdo pracují s písemným projevem, a nesmím zapomenou i na studenty, kteří také musí tvořit mnoho seminárních a jiných prací.

Co pro Vás NovaVoice znamená? Úspora času, a pokud diktuji před klienty zápis z jednání či jejich dispozice pak je to i uznání nad tím, s čím kromě jiného pracuji. NovaVoice se podílí i na tváři firmy. Je příjemné, když při jednání vím, že odcházím s uceleným zápisem. Toto ocení i mí klienti.

EPRAVO.CZ magazine I 3/2015 I www.epravo.cz