18. února 2016

Článek pojednávající  o subjektech, které mohou sestavovat reorganizační plán –

více na:

http://www.elaw.cz/clanek/opravneni-insolvencniho-spravce-k-sestaveni-reorganizacniho-planu