4. února 2016

Institut moderace smluvní pokuty je běžně užívaným nástrojem, a to nejen smluvními stranami, ale i soudem. Znal jej obchodní zákoník a zná jej rovněž i nový občanský zákoník. Co se však stane, pokud smluvní strany tento institut využijí u smlouvy, která se řídí zákonem o veřejných zakázkách?

Celý článek:http://www.epravo.cz/top/clanky/moderace-smluvni-pokuty-jako-zapovezeny-institut-pro-oblast-verejnych-zakazek-98729.html