O insolvenční kanceláři

Mgr. Narcis Tomášek je od roku

  • 1997 správcem konkursní podstaty
  • 2001 likvidátorem státních podniků
  • 2007 insolvenčním správcem
  • 2013 je zapsaný v seznamu osob, které mohou vykonávat funkci likvidátora investiční společnosti, likvidátora fondu kolektivního investování s právní osobností a hlavního administrátora, nuceného správce investiční společnosti, která obhospodařuje fond kolektivního investování nebo srovnatelný zahraniční investiční fond, likvidátora fondu kolektivního investování s právní osobností vedeného ČNB
  • 2014 činný ve dvou insolvenčních pobočkách v Ústí nad Labem a v České Lípě
  • 2016 členem insolvenční společnosti AKNT v.o.s.

 

Ke své činnosti používá software IR-IS – Software insolvenčního správce.

 

Užitečné odkazy:

Insolvenční rejstřík – https://isir.justice.cz/isir/common/index.do

Insolvenční zákon – http://insolvencni-zakon.justice.cz/pravni-predpisy.html

Kalkulátor splátek – http://insolvencni-zakon.justice.cz/kalkukator-splatek.html

 

Copyright © 2015 advokátní kancelář Narcis Tomášek & partneři | website by Ing. David Sedláček