4. února 2016

Problematika dotací, ať už evropských či státních, je stále hojně diskutovaným tématem. V poslední době se rozvířila diskuze ohledně přípustnosti soudního přezkumu rozhodnutí o krácení či pozastavení výplaty dotace, kdy toto vyvrcholilo novelou ustanovení §14e odst. 4 zák. č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, jenž ve znění do 19. 2. 2015, stanovil, že přezkum rozhodnutí o pozastavení výplaty dotace není možný. V nálezu Pl. ÚS 12/14 ze dne 16. 6. 2015 Ústavní soud deklaroval, že ustanovení vylučující soudní přezkum pozastavení výplaty dotace bylo protiústavní.

Celý článek:http://www.epravo.cz/top/clanky/problematicke-aspekty-soudniho-prezkumu-dotaci-99403.html