Oddlužení

Oddlužení nebo-li osobní bankrot umožňuje řešit úpadek všech fyzických osob a dále právnických osob nepodnikajících. Jedná se o nelikvidační řešení úpadku a je velmi využívaným způsobem řešení úpadku dlužníka.

Zde naleznete dokumenty, které obsahují podrobné informace:

 • k sepsání návrhu na zahájení insolvenčního řízení – „informace k oddlužení“ – (PDF dokument zde)
 • k oddlužení po vydání usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení – „úvodní jednání“ – (úvodní jednání)

Nejčastěji kladené otázky insolvenčnímu správci:

 

 1. Kolik bude stát sepis návrhu na povolení oddlužení.

Běžně účtujeme za sepis návrhu částku 10 000,- Kč bez DPH.

 

 1. Jak dlouho trvá sepis návrhu?

Délka sepisu návrhu se odvíjí na kvalitě předaných podkladů od klienta. Obvykle je návrh připraven do 30 dnů.

 

 1. Kdy bude schválen splátkový kalendář?

Splátkový kalendář od podání návrhu na oddlužení soud schválí přibližně do tří měsíců.

 

 1. Jaké jsou důsledky podání návrhu ve vztahu k soudním či exekučním řízením?

Okamžikem zveřejnění rozhodnutí o úpadku v ins. rejstříku:

- se běžící soudní řízení přerušují

- nemohou být podány další žaloby týkající se majetku dlužníka (tyto nároky se musí uplatnit přihláškou pohledávky)

- výkon rozhodnutí či exekuci, lze sice nařídit nebo zahájit, nelze je však v zásadě provádět, tzn. exekutor vám nemůže nic zabavit

 

 1. Mohu si ve fázi oddlužení formou splátkového kalendáře založit účet v bance?

Ano,  dlužník může mít svůj bankovní účet, který nebude insolvenčním správcem zablokován a ani jiné osoby (věřitelé, soudní exekutoři, apod.) nemohou účet zablokovat.

 

 1. Mám zadržené finanční prostředky u svého plátce mzdy/příjmu vzhledem k vedenému exekučnímu řízení či jinému výkonu rozhodnutí. Mám na tyto finanční prostředky jakožto dlužník v úpadku nárok?

- finanční prostředky náleží dlužníku (pokud je schváleno oddlužení formou splátkového kalendáře)

-  finanční prostředky náleží insolvenčnímu správci (pokud je schváleno oddlužení formou zpeněžení majetkové podstaty)

 

 1. Za jak dlouho a jakým způsobem bude dlužník po ukončení insolvenčního řízení vymazán z insolvenčního rejstříku?

Insolvenční soud znepřístupní údaje o dlužníkovi v insolvenčním rejstříku:

 1. a) automaticky (tj. bez žádosti) po pěti letech od právní moci rozhodnutí, jímž bylo insolvenční řízení skončeno
 2. b) na návrh dlužníka, který je dlužník oprávněn podat nejdříve po uplynutí 3 měsíců od právní moci rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu, zamítnutí insolvenčního návrhu nebo zastavení insolvenčního řízení

 

 1. Mohu se v oddlužení oženit/vdát?

Ano.

 

 1. Co mám udělat, když ztratím práci?

Změnu nahlásit insolvenčnímu správci a na příslušný soud.

 

 1. Mohu se v oddlužení rozvést?

Ano, ale insolvenční řízení nadále pokračuje pro oba manžele.

 

Copyright © 2015 advokátní kancelář Narcis Tomášek & partneři | website by Ing. David Sedláček